Napísali o nás

Zdroj: Zdravie, júl 2016.

Zaujímavosti

Vedeli ste, že sa v minulosti nahrádzali ľudské zuby leopardími?

Žijeme v dobe s nepretržitým prísunom informácií. Lekárstvo sa vyvíja, čoraz viac sa hovorí o nových riešeniach v oblasti stomatológie. Teraz by sme radi poukázali na pár historických zaujímavostí, ktoré viedli až k dnešným moderným technológiám v oblasti zubného lekárstva:

  • Za vlády faraóna Djosera žil v starovekom Egypte historicky najstarší zubár na svete. Volal sa Hesi-Re a je dôkazom, že už v tom čase ľudia vedeli, ako je zdravie zubov dôležité.
  • Historicky prvá protéza bola nájdená archeológmi v Mexiku a je z čias približne 2500 pred n.l. Pokazené a odreté zuby boli nahradené protézou vytvorenou so zubou leoparda. V tom čase ešte nebola známa žiadna technologia na vytvorenie protézy z ľudských zubov.
  • Etruskovia vykonali prvý stomatologický zákrok na svete. Chýbajúce zuby v čeľusti nahradili zvieracími, ktoré potom upevňovali drôtikmi alebo do držiačikov zo zlatých pásikov. Aj prvé mostíky na svete sa spájajú s Talianskom.
  • V Japonsku bola od 16. storočia až po koniec 19. storočia rozšírená drevená zubná protéza.
  • Prvú drevenú protézu, ktorá bola podobná tej dnešnej, mal budhistický mních už v roku 1538.
  • George Washington počas svojho druhého prezidentského obdobia v roku 1793 predniesol najkratší inaugračný prejav v histórii USA. Mal iba 135 slov. Pripevnená protéza mu totiž spôsobovala nesmierne bolesti.


Zuby sú dôležitou súčasťou nášho tela. Bohužiaľ si ich dôležitosť uvedomujeme až v momente, keď o ne prídeme. Preto našim pacientom odporúčame správnu zubnú hygienu, ktorá vedie k predĺženiu životnosti ich zubov. Keď sme sa už dostali do situácie, že potrebujeme zubnú náhradu, nepotrebujeme leopardie zuby ani drevenú protézu. Môžeme ďakovať našim predkom že dokázali napredovať vo vývoji tak, že dnes môžeme dennodenne, pohodlne a takmer nebadane nosiť zubnú protézu.

Analýza

Porovnávacia analýza medzi klasickými implantátmi a miniimplantátmi u nositeľov spodnej celkovej protézy: 2 ročné sledovanie výsledkov.

Zistené skutočnosti:

V interforaminálnej oblasti sa do spodnej čeľuste normálne implantáty nedajú vsadiť, pokiaľ nie je k dispozícii dostatočné množstvo kosti. Pri úzkej čeľusti je alternatívnym riešením stabilizovať protézu miniimplantátmi, ak nechceme vykonať ústnu chirurgiu.

Cieľ výskumu:

Účelom tohto 2 ročného výskumu je zistenie rozdielu upevnenia protézy medzi klasickými implantátmi a miniimplantátmi. Ďalej je to porovnanie kvality kosti, kostná resorpcie, stabilizácie implantátov a stav zdravia, vyhodnotené rádiologickými technikami,

Materiál a metódy:

Na štúdii sa podielalo 32 bezzubých pacientov. V testovanej skupine sme 22 pacientom vložili 99 kusov po 4-5 miniimpantátov. V tejto skupine sa použili miniimplantáty s priemerom 1,8-2,4mm a dĺžkou 13-15mm. V kontrolnej skupine kde bolo 10 pacientov, sme vložili 35 kusov po 2-4 normálnych implantátov. V tejto skupine boli použité implantáty s priemerom 3,3-3,7mm a s dĺžkou 11-13 mm. Do testovanej a kontrolnej skupiny sme vyberali pacientov na základe kosti ktorou disponujú. Výber pacientov nebol náhodný. Kortikálna hustota kosti bola meraná zubným CT v Hounsfield jednotkách (HU) a pacienti boli pravidelne sledovaní po dobu 2 rokov. Kontrolné testy boli vykonané 3,6,9,12 a 24 mesiacov po zákroku. Primárnu stabilitu (Periotest) sme vykonali na normálne a miniimplantáty hneď po zákroku, po 6 mesiacoch sekundárnu stabilitu, index plaku, krvácanie a sondové meranie hĺbky sme štatisticky vyhodnotili (alfa=0,05).

Výsledky:

Po 6 mesiacoch mali pacienti z experimentálnej skupiny ktorým sme vložili miniimplantáty namerané priemerné hodnoty (P = 0,035) vyššie (HU = 1250) než u kontrolnej skupiny v prípade normálnych implantátov (HU=1100). Sondovaná hĺbka v skupine s normálnymi implantátmi (1,6-1,8mm) 12 a 24 mesiacov po zákroku bola významne vyššia (P<0,001) ako pri miniimplantátoch (1,2-1,3mm). Primárna a sekundárna priemerná stabilita pri normálnych implantátoch boli -4,0 a -4,9. V prípade pri miniimplantátoch boli v priemere  -0,3 a -1,4 . Výsledky merania PERIOTESTu, primárne (priamo po implantovaní) a sekundárne (6 mesiacov po zákroku) stabilita pri normálnych implantátoch bola významne vyššia (P<0,001)

Záver:

Podľa nášho 2 ročného štúdia sme usúdili, že nie je rozdiel medzi protézou ukotvenou miniimplantátmi a protézou ukotvenou s klasickými implantátmi.